Tags:

  • b boi song singer yuvaraj hans
  • lyrics shabad so kyo manda akhayya jitt jamme rajan pandd jamaya pandd namaya pandd hoye ker vichar
  • pulna ni cheta uss tha da jitje jamme