Tags:

  • tujhme khoya rhu m lyrics
  • tujhme khoya rahu lyrics
  • tujhme khoya rahu mai lyrics
  • tujhme khoya rhu me lyrics
  • tujhme khoya rahu main lyrics
  • phir kabhi song lyrics
  • tujhme khoya rahu mai mujhme khoyi rahe tu
  • phir kabhi song status
  • tujhme khoya rahu m lyrics
  • tujhme khoya rahu