Tags:

  • Pataka song
  • pataka song lyrics by sunanda sharma
  • patake sunanda sharma lyrics
  • pataka new song
  • Bullet Pataka status
  • Patakha by sunanda lyrics
  • bullet da pataka lyrics
  • Bulet sundaha lyrics
  • punjabi stutas sunada sharma da patake
  • pataka punjabi song