Tags:

  • Khaki banda Karda phry
  • koti neeyat khote sikkey na diwan sachha hani badle ga tu badlein ge sab
  • sesion manalai tu mere naal ve