Tags:

  • jine yaar rakhe ohne hathyar rakhe the song
  • khabar rakhda
  • lirik pijiya
  • wahe wahe sarkara ni