Tags:

  • aankh lal rakhde nagni shonk nak ghade rhakte muuchni
  • akah laal rakhde ha lahanye ssook naal rakhe much kahde baleye
  • Yaaran naal rkhdeya bhara naal gadiya vich rakhde hartuyaara naal